Biologická hodnocení
Naturová posouzení
Biologický dozor

Biologická hodnocení
Naturová posouzení
Biologický dozor

Biologická hodnocení a posouzení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.

Naturová posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (Natura 2000) pro Evropsky významné lokality (EVL) a Ptačí území (PO)

Oznámení EIA, Natura screening report

Plány péče pro ZCHÚ, inventarizační průzkumy (botanika, zoologie)

Posudky na zateplení, úpravy budov OPŽP, IROP (netopýři, rorýsi apod.)

Krajinné studie, optimalizace krajiny, krajinný ráz

Biologické dozory, ekologické dozory

Záchranné transfery rostlin a živočichů

Kontakt
+420 605 3719 79 adrian.czernik@centrum.cz
Mgr. Adrián Czernik
Průkopnická 18/116
74720 Vřesina
IČ 74084313 DIČ CZ7804105452